دانلود رایگان


بررسی فلزات سنگین در منابع و خوراك ماهی قزل آلا - دانلود رایگاندانلود رایگان پایان نامه بررسی فلزات سنگین در منابع و خوراک ماهی قزل آلا

دانلود رایگان بررسی فلزات سنگین در منابع و خوراك ماهی قزل آلا عنوان: پایان نامه بررسی فلزات سنگین در منابع و خوراك ماهی قزل آلا
قالب بندی: WORD
تعداد صفحات: 51
این پایان نامه در مورد بررسی فلزات سنگین در منابع و خوراك ماهی قزل آلا می باشد که در 5 فصل آماده و کلیه استانداردهای مورد نیاز یک پایان نامه در آن رعایت شده است. این پایان نامه به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های شیمی ، کشاورزی ، دامپروری و دیگر رشته های مرتبط با آن پیشنهاد می گردد.
چکیده:
تعداد ۳۲ نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهي به منظور اندازه گيري فلزات سرب و آهن در فصلهاي تابستان و پاييز ، در دو نوبت با فاصله ۳ ماه از چهار مزرعه پرورش ماهي قزل آلاي رنگين كمان در استان چهارمحال بختياري اخذ شده و مورد بررسي قرار گرفت .
ميزان آهن و سرب به ترتيب در كل نمونه هاي آب مزارع مختلف برابر با ۴/۴ ± ۶/۶۰ و ۲/۰ ± ۵/۲ ميكرو گرم بر ليتر ، ميزان آهن و سرب به ترتيب در كل نمونه هاي خوراك مصرفي مزارع مختلف برابر با۸/۱۸۳ ± ۴/۵۶۳ و۱/۱ ± ۳/۳ ميلي گرم بر كيلو گرم و همچنين ميزان اين دو فلز به ترتيب در كل نمونه هاي ماهي مزارع مختلف برابر با
۹/۳ ± ۷/۸ و۱/۰ ± ۳/۰ ميلي گرم بر كيلو گرم بوده است . با توجه به مقادير بدست آمده از دو فلز فوق هيچ گونه تفاوت معني داري در سطح (۰۵/۰ p <) بين خوراك، ماهيان و آبهاي مختلف مشاهده نشد ولي در كل ارتباط منطقي بين ميزان اين دو فلز در غذا و ماهيان تغذيه شده از همان غذا مشاهده گرديد بطوريكه بيشترين ميزان تجمع فلزات سنگين ياد شده در غذاي كارخانه شماره ۲ و همينطور ماهيان تغذيه شده از اين غذا و كمترين ميزان تجمع اين فلزات در غذاي كارخانه شماره ۳ و ماهيان تغذيه شده با اين خوراك مشاهده شد .
با توجه به استاندارد هاي FAO براي فلزات سنگين و مقايسه آن با مقادير بدست آمده در تحقيق حاضر، ميزان اين فلزات در آب، غذا و عضلات ماهي از حداكثر مجاز پيشنهادي كمتر مي باشد. لذا هيچ گونه خطري از جانب اين منابع متوجه مصرف كنندگان بعدي مثل انسان نيست .
۱-۱- بيان مسأله:
فلزات سنگين به عنوان يك مسئله خطر ساز از ابعاد مختلف و به طور جدي مي توانند زيست انسان و ساير موجودات زنده را به خطر بياندازند. يكي از عمده تر ين منابع توليد كننده اين عوامل سنگ هاي معادن و غبارهاي آتشفشاني مي باشند ولي در كنار اينها انسان خود به اشكال مختلف مانند صنايع رنگرزي، آبكاري فلزات و باطري سازي در انتشار فلزات سنگين نقش دارد(۸). حضور اين عوامل در محيط زيست در دراز مدت منجر به كاهش توان توليد مثلي آبزيان ، مشكلات تنفسي و عصبي و غيره شده و در ضمن با توجه به تجمع آن در بدن (تجمع زيستي) و انتقال آنها به مصرف كنندگان بعدي از جمله انسان مي تواند عوارض غير قابل جبراني را ايجاد نمايد. يكي از منابع مهم انتقال فلزات سنگين خوراك مصرفي ماهيان پرورشي است كه با اندازه گيري دو فلز سرب و آهن مي توان به ميزان حضور اين عوامل در غذا و احياناً بالا بودن آنها بيش از حد استاندارد پي برد. همچنين بررسي ميزان اين فلزات در آب و ماهيان مزارع پرورشي از نظر مقايسه اي مي تواند راه كار مناسبي در نحوه استفاده از اين منابع آبي و يا حتي ماهيان مورد پرورش در اين آبها به ما بدهد.
فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه و طرح تحقيق
۱-۱- بيان مسئله
۱-۲- اهداف ، فرضيات و سئوالات تحقيق
۱-۲-۱- اهداف تحقيق
۱-۲-۲- فرضيات تحقيق
۱-۲-۳- سئوالات تحقيق
۱-۳- روش تحقيق و پژوهش
فصل دوم : كليات تحقيق
۲-۱- فلزات سنگين
۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگين
۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب
۲-۲-۱- سابقه تحقيقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگي آن در انسان
۲-۲-۲- اثر آلوده كنندگي سرب در آب دريا و ماهيان
۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن
۲-۳-۱- سابقه تحقيقات راجع به مسموميت با آهن و اثر آلوده كنندگي آن بر انسان
۲-۳-۲-اثر آلوده كنندگي آهن در آب دريا و ماهيان
۲-۳-۳- مقادير استاندارد پيشنهاد شده آهن و سرب از سوي سازمانها ومحققان
فصل سوم : مواد و روش كار
۳-۱- مواد و لوازم مورد نياز
۳-۲- روش كار
۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی
۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی
۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله
۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات
۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات
فصل چهارم : نتايج تحقيق
فصل پنجم : بحث و پیشنهادها
منابع
چکیده انگلیسی


استخر قزل آلا


اندازه گیری سختی فلزات


بررسی فلزات سنگین


بررسی فلزات سنگین در قزل آلا


بررسی ماهی رنگین کمان


بررسی ماهی قزل آلا


پایان نامه ش


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله درباره.. بيماريهاي گاوي

تحقیق در مورد مديريت استرايك در صنعت توريسم 40 ص

تحقیق در مورد خیار 50 ص

معماری یک هتل دیگر

تحقیق در مورد بلوغ و نوجوانی

گرايشهايي نو درجرم شناسي انگليس و آمريكاي شمالي

دانلود پاورپوینت جهانی شدن بودیسم - 15 اسلاید

تحقیق درباره. احياء فرهنگ ايراني و اسلامي جهت جلوگيري از اسراف و اتلاف منابع

دانلود مقاله کامل درباره زندگی امام علی 70 ص

تحقیق در مورد اخته کردن گوساله نر