دانلود رایگان


تحقیق از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 26 مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر

دانلود رایگان تحقیق از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام تحقیق از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26 مفاهيم حقوقي به شكلي گسترده در زندگي انساني ظاهر شده است. مرزهايي كه از آن با نام هاي حقوق بين الملل، جامعه بين الملل، نهادهاي بين الملل، سازمان هاي بين الملل، تابعان حقوق بين الملل، سياست و حقوق بين الملل، اقتصاد و حقوق بين الملل تعبير مي شود. مضاميني كه درك صحيح و مناسب از آن ها دست كم به سوي ايجاب سوق مي يابد.
تا چندي پيش سخن از افراد و تابعيت آن ها در قبال قوانين داخلي و حكومت هاي محلي و ملي پذيرفته شده بود و مسئوليت فردي و حمايت از فرد در محدوده اي خاص، جغرافيايي معين و حقوق ملي تبيين مي شد؛ حتي فراتر از افراد، شركت ها و شخصيت هاي حقوقي نيز در چارچوب اين قوانين معنا داشتند. اما تغيير در اين مفاهيم، تاثيرات مهمي بر زندگي جامعه بشري بر جا گذاشت.
تمدن هاي بزرگ و جوامع با سابقه مدنيت كهن، تجربه هاي محيطي متمايز و مشتركي را در قبال اجرا و تعهد اين قوانين كسب مي كردند. در اين ميان، جامعه بزرگ اسلامي در گذار از اين دوره و تجربه آن با پرسش هاي بسيار جدي و قابل تأملي روبه رو شده است، پرسش هايي كه نخبگان و بزرگان علمي اين كشورها را به چالشي عميق كشانده و پاسخ هاي آن مي تواند جهت تغييرات يا ضرب آهنگ تحولات را با كاهش يا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بين الملل سپري شده است و قدرت ها و حاكميت هاي بزرگ نيز از دهـكده جهاني و حقوق بيـن المـلل سخن مي گويند.
پيشرفت هاي بسيار سريع در دنيا سبب شد تجارت، سياست، جنگ و ... از ابعاد سنتي خود فاصله بگيرد و در مرزهاي نويني طرح گردد؛ از اين رو به قوانين فرا ملي احساس نياز فراواني شد و آرام آرام عرف ها و رويه هاي بين المللي در ميان ملت ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرايي برخوردارگشت.
سرنامگذاري حقوق بين الملل از ترجمه كلمه لاتيني Jusgentium بوده و به مقررات و قوانيني كه به روابط بين دولت ها و كشورها مربوط مي شده اطلاق مي شود. بسياري حقوق بين الملل را حقوق جامعه بين المللي دانسته اند؛ يعني مجموعه قواعد و مقرراتي كه بر جامعه بين المللي حاكم و قابل اجرا است. به عبارت ديگر جامعه بين المللي زير سيطره يك سلسله قواعد حقوقي به نام حقوق بين الملل بوده و متعهد و ملزم به رعايت و اجراي كامل آن ها است .
امّا مهم ترين و محوري ترين پرسش درباره حقوق بين الملل در نگاه عملگرايانه و ضرورت هاي جهاني و توجيه هندي قوانين معطوف به ميل قدرت هاي زورمدار به صورت چالشي بنيادين باقي مانده است. پرسش اين كه آيا قوانين براي همه ضرورت دارد؟ و اگر براي جهانيان ضرورت و الزام آوري آمرانه دارد، از چه منشأ الزام آوري برخوردار است؟
با توجه به تعريف بالا اين پرسش مطرح مي شود كه آيا اين حقوق، ضرورت وجودي دارد؟ پاسخ به اين پرسش گروه هاي متعددي را در ميان حقوقدانان به وجود آورد. برخي از آن ها به واسطه بحران هاي حاد منطقه اي و جهاني و تعدي بسياري از تابعان حقوق بين الملل از مقررات بين المللي، ترديدهاي اساسي در برابر ضمانت اجرايي اين قوانين پيدا كرده و اين قوانين را به عنوان دستور ساده اخلاقي تعبير كرده اند. در اين ميان، متفكراني مانند هابس و اسپينوزا را مي توان طلايه دار اين موضوع تلقي كرد. پسامد اين نظريه در انديشه هاي سياسي را مي توان در نظريه هاي هگل، جان آستين و پوفنداوف جست و جو كرد.
افول دكترين حقوقي زماني به اوج خود مي رسد كه اسپينوزا مي گويد:
هر كس به همان اندازه حق دارد كه قدرت دارد.
جان آستين حتي حقوق بين الملل را شايسته نام حقوق نمي داند و او را جزئي از اخلاق يا نزاكت بين المللي قلمداد مي كند و هگل با آن كه اذعان به حقوقي بودن آن دارد، اين رشته حقوق را تا سطح يك حقوق عمومي خارجي پايين مي آورد و راه حل مشكلات را در صورت بروز اختلاف ميان كشورها و عدم توافق آن ها جنگ مي داند .
اما حقوق بين الملل طرفداراني داشت كه به ايرادهاي مخالفان پاسخ هاي متعددي داده اند.
پيشينه تاريخي حقوق بين الملل
با توجه به بستر تاريخي موضوع، مستنداتي در دست است كه نشان از سابقه ديرينه روابط ضابطه مند بين المللي مي دهد. اولين طليعه را مي توان در سنگ نبشته اي سومري يافت كه مربوط به حدود 3100 سال پيش از ميلاد مسيح است و در دهه اول قرن بيستم كشف شده است. روابط بين المللي در قالب حقوقي ميان ايناتوم فرمانرواي فاتح سرزمين لاگاش در بين النهرين و نمايندگان مردم (اوما) است ... و از همه مهم تر، معاهده صلح ميان رامسس دوم مصري و هاتوسيلي دوم حكمران هائيتي ها است كه به هزاره دوم پيش از ميلاد مسيح بازمي گردد .
البته نمي توان انكار كرد كه دنيا بدون حقوق بين الملل دچار هرج و مرج مي شود. تخلف دولت ها از حقوق بين الملل نبايد موجب نااميدي گردد؛ بلكه بايد محركي باشد براي اين كه چاره اي انديشيد تا چگونه بتوان از تخلفات جلوگيري كرد و اگر تخلف صورت گرفت، چگونه بايد به مجازات متخلف اقدام كرد .
در اين باره سخن منتسكيو جلب توجه مي كند، زيرا وي معتقد است: همه ملت ها، حتي ايركوها (قبايل بدوي امريكا كه به انسان خواري عادت داشتند) كه زندانيان را مي خورند، به حقوق بين الملل معتقد بودند، سفيراني اعزام مي كردند، فرستادگان خارجي را مي پذيرفتند و به قواعدي درباره جنگ و صلح آگاه بودند؛ اما عيب اين موضوع اين بوده كه اين نوع حقوق بين الملل بر اصول صحيح بنا نشده است .
با گذر از موضوع پيشينه كاوي و پذيرش ضرورت حقوق جهاني به يكي از فروع آن يعني حقوق بشر مي رسيم.
حقوق بشر نتيجه تحول هايي جدي در خصوص تابعان اين حقوق و موضوع شموليت ويژه اشخاص حقوقي وافراد در اين رشته است. در اين باره نيز دو ايده بارز مقابل يكديگر وجود دارد: عقيده آرمان گرايي ايده آليستي كه تبلور مكاتب حقوق طبيعي و جامعه شناسانه لئون دوگي و ژرژسلي است كه فرد را كاملاً داخل حيطه حقوق شمولي بين الملل و از تابعان فعال آن مي داند. در مقابل اين تئوري، آراي رئاليستي است كه فرد را تابع فعال ندانسته و آن را منفعل تعبير مي كنند. ازاين رو حقوق بشر را مي توان حقوق افراد در سطح بين المللي قلمداد كرد.
اين نظريه، حقوقي جهاني بشر را حمايت از افراد انساني در حقوق بين الملل تعريف كرده كه در سطح جهاني و منطقه اي با توسعه اي كه يافته است مطرح مي شود. در عصر حاضر، سازمان ملل متحد خود را صاحب صلاحيت عام در توليت و مديريت مفاد اين حقوق مي داند. از آن جا كه منشور ملل متحد و حقوق بشر در راستاي عملكرد و اقدامات سازمان ملل متحد تنظيم شده، داعيه داري جهاني از سوي قدرت هاي بزرگ سرداده مي شود


تحقیق از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح کسب و کار کارآفرینی و پروژه کارگاه خیاطی 18 ص (بروز شده)