دانلود رایگان


پاورپوینت در مورد رفتار سازمانی پیشرفته-فرهنگ سازمانی-34 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت در مورد رفتار سازمانی پیشرفته فرهنگ سازمانی 34 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت در مورد رفتار سازمانی پیشرفته-فرهنگ سازمانی-34 اسلاید قسمتی از اسلاید ها
فرهنگ
کلمه فرهنگ ابتدا در بین علوم مردم شناسی به کار رفت و به صورت علمی اولین بار توسط تایلر به کار گرفته شد.
فرهنگ برای درک تغییر, کنترل و مقاومت در برابر تغییر جامعه, سازمانها و گروه های اجتماعی نقش اساسی دارد و بدون شک فراگیری فرهنگ یک کیفیت ضروری برای سازمانها تلقی می شود و هر چه فرهنگ قوی تر و بازار محور تر باشد نیاز کمتری به دستورالعمل ها و نمودارهای سازمانی احساس می شود
تعاریف فرهنگ - ویژگی های فرهنگ

مفهوم فرهنگ سازمانی
در دهه های گذشته تاکید بیش از حد به ساختار پیچیده ساختارهای سازمانی نشان داده است روش های ثابت پاسخگوی تغییر و تحول نیستند.
مفهوم فرهنگ سازمانی (گاهی به عنوان مفهوم شرکتی نامیده می شود ) در مطالعه سازمانها و مدیریت به طور روز افزونی اهمیت یافته و تعداد تحقیقات از سالهای دهه 1980 افزایش یافته است.
فرهنگ سازمانی به یک پدیده طبیعی که در همه سازمان ها رخ می دهد اشاره دارد در حالی که فرهنگ شرکتی بیشتر مدیریتگراست.
فرهنگ سازمانی برخورد متفاوتی با مدل های غیر قابل انعطاف سازمان دارد و برگشتی است از مرحله شناخت ریشه ای به رفتارها.
منظور از برگشت تاکید بر رفتارهاست و همچنین به دستیابی به ریشه ها و فلسفه های مناسب برای اداره سازمان ها و تغییر جهت دادن آنها اشاره دارد که می توان آنها را باور ها ؛ ارزش ها, هنجارها و در مجموع فرهنگ سازمانی نامید.
فرهنگ سازمانی تلاش به اثربخشی سازمانی دارد و اثربخشی سازمانی برای مدیران اجرایی بسیار مفید است.
•شیوه های آشنایی با فرهنگ سازمانی•تایید یا تکذیب•با راهنما و بدون راهنما•دوره زمانی ثابت یا متغیر•فردی یا دسته جمعی•رسمی یا غیر رسمی لایه های فرهنگ سازمانی از نظر ادگار شاینمدیریت فرهنگ سازمانیارتباط فرهنگ با محیط و استراتژی سازمان(دانیل دنیسون)

نقش فرهنگ سازمانی
و سایر عناین و توضیحات مربوطه ...پاورپوینت


در


مورد


رفتار سازمانی


پیشرفته


فرهنگ


سازمانی


مفهوم


فرهنگ سازمانی


لایه


های


فرهنگ سازمانی


از نظر


ادگار شاین


استراتژی


سازمانمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه