دانلود رایگان


پاورپوینت رويكرد مبتني بر منابع - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت رویکرد مبتنی بر منابع

دانلود رایگان پاورپوینت رويكرد مبتني بر منابع فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 43

قسمتی از پاورپوینت :
اجراي راهبرد- رويكرد مبتني بر منابع- توانمندي محوري
Resource Based Viewموفقيت عملكرد شركت و راهبردهاي انتخاب شده(دو رويكرد):1- تحليل محيطي (بيروني) – مدل بنيادي سازمان صنعتي و مدل محيطي مزيت رقابتي- مدلهاي جذابيت صنعت (عملكرد تابع متغيرهاي محيطي)
2- تحليل دروني – مدل رويكرد مبتني بر منابع (عملكرد تابع توانمنديهاي محوري)

مفروضات مدل محيطي مزيت رقابتي :1- منابع استراتژیک تحت کنترل شرکتها در درون یک صنعت یا گروه يكسان هستند.
(پورتر – روملت )
2- عدم تجانس منابع در یک صنعت یا گروه (احتمالا ناشی از ورود داده های جدید) عمر کوتاهی خواهد داشت زیرا می توانند در بازار مبادله شوند بنابراین بسیار قابل انتقال هستند(بارنی 1986 و هیرشیفر19820)
مفروضات مدل مبتنی بر منابع :1- منابع استراتژیک تحت کنترل شرکتها در درون یک صنعت یا گروه نامتجانس هستند.
2- این منابع بصورت کامل در میان شرکتها قابل انتقال نیستند پس عدم تجانس بطول می انجامد.

وجه تمايز رويكرد مبتني بر منابع :1- برنامه ريزي راهبردي بهتر با درك جامع از منابع ، قابليتها و توانمنديهاي محوري كه موجب درك بهتر منابع مزيت رقابتي شركت
2- هم افزايي بهتر در اثر هماهنگي ميان راهبردهاي واحدهاي تجاري راهبردي و يادگيري جمعي سازماني
3- بدليل ترديد در خصوص مفروضات مدل محيطي مزيت رقابتي (جاويدان)، و با توجه به پديده هايي كه كاربرد مدل محيطي را زير سئوال بردند پارادايم مديريت راهبردي از تحليل محيطي به تحليل توانمندي داخلي انتقال يافت(لورنژ). نكته !
منابع شركتويژگيهاي منابع :زیربنای قابلیت ها هستند و داده های زنجیره ارزش (پورتر) سازمانند.

طبقه بندی منابع (بارنی):1- منابع سرمایه ای فیزیکی (ویلیامسون1975) شامل تکنولوژی فیزیکی، تجهیزات و موقعیت جغرافیایی ، دستیابی به مواد اولیه،
2- منابع سرمایه ای انسانی (بکر 1964) شامل آموزش ، تجربه ، قضاوت ، هوش ، روابط و بینشهای هر یک از مدیران و کارکنان شرکت،
3- منابع سرمایه ای سازمانی (تامر1987) شامل ساختار گزارشگری رسمی شرکت ، برنامه ریزی های رسمی و غیر رسمی، سیستمهای کنترلی و هماهنگی، روابط غیر رسمی میان گروه ها در درون شرکت یا میان شرکت و سایر شرکتهای در محیط ، فرهنگ سازماني و ... .


پاورپوینت رویکرد مبتنی بر منابع


پاورپوینت


رویکرد


مبتنی


منابع


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
استاندارد های ایمنی و بهداشتی اتاق عمل