دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت مقیاس های اندازه گیری و اطمینان از برازندگی ابزار پژوهش - 19 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت های اول تاششم ابتدایی و متوسطه تا دانشگاه

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت مقیاس های اندازه گیری و اطمینان از برازندگی ابزار پژوهش - 19 اسلاید


یکی از مراحل اساسی در پژوهش، اندازه­گیری است. اندازه­گیری روشی است که از طریق آن به یک صفت یا یک ویژگی، با توجه به ملاک مشخص، عددی نسبت داده می­شود. به عبارت دیگر، اندازه­گیری عبارت است از تبدیل کیفی به کمّی، با توجه به ملاک معین. اندازه­گیری را می­توان به روشی اطلاق کرد که از طریق آن عددی بر اساس یک قانون معین جایگزین یک صفت می­شود. پژوهشگر کار خود را با متغیر آغاز می­کند و سپس برای بیان متغیر به صورت عدد از قوانین و مقیاس­های مختلفی استفاده می­کند.
زماني که متغيرهاي تحقيق شناسايي شدند، مشخص مي گردد که اندازه گيري همه آنها (مقياس اندازه گيري) به يک صورت ممکن نمي باشد .
ماهیت­روش اندازه­گیری و اعدادی که از طریق اعمال روش­های اندازه­گیری حاصل می­شوند، تعیین می­کنند که برای تفسیر آنها باید از چه روش آماری استفاده کرد.
مقیاس هایی که به طور کلی در پژوهش های مدیریت به کار میروند به دو دسته تقسیم می شوند : مقیاس های رتبه بندی و مقیاس های نگرشی. مقیاس رتبه بندی نموداری و مقیاس رتبه بندی تفکیک شده، مرسوم ترین مقیاس های رتبه بندی هستند و مقیاس لیکرت و مقیاس های اختلافی معنی شناختی نیز گونه های مشهور مقیاس های نگرشی هستند.

qمقیاس های ترکیبی یا طیف های ترکیبیComposite Scaleqفهرست ها qسنخ سنجی qدسته بندی مقیاس ها از نظر فنون مقیاس گذاریqفنون مقیاس گذاری مقایسه ای یا فنون مقیاس گذاری غیرمتریک(Comparative scale) یا رتبه بندیqمقياس اسمي Nominal scale qمقياس ترتيبي يا رتبه اي ordinal scaleqمقياس فاصله اي Interval scaleqمقياس نسبي Ratio scale
qفنون مقیاس گذاری غیر مقایسه ای یا فنون مقیاس گذاری متریک(Non Comparative Scale) یا نگرشیqمقیاس لیکرتqمقیاس افتراق معنایی یا برش طبیعی یا اختلافی معناشناختیqمقیاس استاپلqمقیاس تکمیل عبارتqمقیاس ترستونqمقیاس درجه بندی
q
—مقیاس استپل یک مقیاس 10 نقطه ای است که برای سنجش نگرش فرد نسبت به صفات و ویژگی های یک موضوع که صفت یا ویژگی های مربوط به موضوع در وسط یک طیف دو قطبی نوشته می شود.—ویژگی های این مقیاس:—این مقیاس فاقد صفر در وسط است . زیرا صفت منفرده در آنجا نوشته شده و نقاط این مقیاس پنج نقطه مثبت و پنج نقطه منفی می باشند. بنابراین بدلیل نداشتن نقطه صفر ، داده های حاصله از این نوع مقیاس ، از نوع فاصله ای می باشند.—تقریبا به همان شیوه های تحلیلی داده های تفکیک معنایی تحلیل می شوند.—استفاده از یک صفت منفرده مزیت این شیوه به جای یافتن صفات متضاد در مقیاس تفکیک معنایی است
زیرا دیگر نیاز به پیش آزمون برای فهمیدن اینکه آیا صفات دقیقا متضاد یکدیگرند، نمی باشد.
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. پایایی بدین معنی است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد و پایدار است. پایایی در یک آزمون می تواند از موقعیتی به موقعیت دیگر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت باشد. معمولاً دامنه ضریب پایایی از صفر (عدم ارتباط) تا 1+ (ارتباط کامل) است.
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان، حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد.

از مهم ترین روش های سنجش پایایی، می توان از روش آزمون و باز آزمون، روش دو نیمه کردن و روش فرم های معادل نام برد. در روش آزمون و بازآزمون داده های جمع آوری شده در هر یک از مراحل در spss وارد شده و همبستگی آنها محاسبه می شود. در صورتی که ضریب همبستگی بین 30 تا 50 صدم باشد، همبستگی متوسط و اگر بیش از 50 صدم باشد، همبستگی صرف نظر از جهت، قوی محسوب می شود.
در روش آلفای کرنباخ، در صورتی که ضریب آلفا بیش از 60 صدم باشد، پایایی سازگاری درونی قابل قبول است، در روش دو نیمه کردن، پرسش نامه به دو نیمه سوالات زوج و فرد (دو نیمه) تقسیم می شود. سپس از همان مراحل بالا برای محاسبه همبستگی استفاده می شود.پاورپوینت


دانلود پاورپوینت


powerpoint


پاورپوینت درسی


ppt


pptx


پاورپوینت اموزشی


پاورپوینت درسی اول ابتدایی تا ششم ابتدایی


پاورپوینت مقطع متوسطه


پاورپوینت دبیرستانی


پاورپوینت درس فارسی ریاضی علوم مطالعات اجتماعی دین و زندگی


پاورپوینت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقیاس لیکرت چیست؟ - madsg.com

... ترین مقیاس های اندازه گیری در ... از گویه های مبهم و بی ... پژوهش; پک تم پاورپوینت;

وبلاگ جامع تحقیق و پژوهش Araştırma - تاریخچه روایی و ...

... برخی از مقیاس ها و ... پژوهش های وسیع و ... از ابزار اندازه گیری ...

پاورپوینت بررسی دیافراگم و فشارسنج تفاضلی

... یکی از ... دانلود پاورپوینت ... ابزار و اندازه گیری, ... ۳۳ اسلاید. ابزار اندازه گیری ...

طلوع

... خلاصه کتاب اندازه گیری،سنجش و ... مقیاس های اندازه گیری . ... اندازه گیری عبارت است از ...

مقیاس لیکرت چیست؟ - madsg.com

... ترین مقیاس های اندازه گیری در ... از گویه های مبهم و بی ... پژوهش; پک تم پاورپوینت;دانلودتحقیق درمورد بلانچینگ